Rådgivning & Hjælp

Hos Børneretshjælpen arbejder vi med rettighedsbaseret rådgivning og med lovgivningen, som skal beskytte børn bl.a. FN´s Børnekonvention.

Vi arbejder med målrettet og opsøgende retshjælp til børn og deres forældre. Vi formidler om børns rettigheder og retssikkerhed.

Vi fortæller børn om deres rettigheder og hjælper med, at anvende dem.

Vi lytter og hjælper børn, så de bliver set og hørt i deres eget liv. 

Vi forebygger mistrivsel og sociale udfordringer hos børn og deres familier. 

Vi hjælper børn og forældre gennem vores familierådgivning. 

Vi hjælper børn med, at forstå den situation de er i. 

Vi hjælper forældre til at møde deres børn, så barnet føler sig set, hørt og mødt.

Vi klæder fagfolk på til, at kende børns rettigheder og hvordan de kan opspore tegn hos børn, som ikke trives.

Vi rådgiver fagfolk om, hvordan de kan beskytte og hjælpe børn.